Spring naar inhoud

Waar staan wij voor?

Wie zijn wij?

Het Platform Gehandicapten en Chronisch zieken Leiden is een onafhankelijke organisatie voor inspraak, advies en collectieve belangenbehartiging.

Het Platform Gehandicapten Leiden is een onafhankelijk door de gemeente Leiden gesubsidieerd samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoeningen, zowel erfelijk als door ziekte, ongeluk of ouderdom. Bij het Platform is een groot aantal organisaties aangesloten »»

Wij richten ons met name op gezondheid, welzijn, wonen en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord; het effect van beleid en regelgeving op de situatie van de chronisch zieke en/of gehandicapte, van welke leeftijd dan ook.

Onze leidraad is: Leiden drempelvrij!

Mensen met een beperking hebben als ieder ander recht op gelijke kansen bij het wonen, werken, winkelen, sporten en ontspannen. In de praktijk worden zij echter -bewust of onbewust- veelvuldig uitgesloten. Daar willen wij wat aan doen!

Het doel is een bijdrage te leveren aan een toegankelijke samenleving door onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen, opdat ook burgers met een beperking in staat zijn mee te doen in de maatschappij. De belangenbehartiging richt zich vooral op de stad Leiden.

Wij behartigen de belangen van de leden, zijn voortdurend in gesprek met de gemeente Leiden, plaatselijke zorgverleners, corporaties en ondernemers. Dit om het ontstaan van knelpunten te voorkomen, bestaande obstakels op te ruimen met als doel het bereiken van een 'inclusieve' samenleving.

VISIE Platform

Het Platform is officieel aangewezen als gesprekspartner van de gemeente bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte. Zie hierover het collegebesluit van 10 juli 2012. Dit naar aanleiding van een met algemene stemmen aangenomen motie "Actieplan toegankelijke binnenstad (D66)" in de gemeenteraad van 8 november 2011. De tekst van de motie vindt u hier.