Spring naar inhoud

Actueel

Graag wil ik de bijgevoegde uitnodiging voor het symposium Kom in beweging – samen tegen eenzaamheid bij u onder de aandacht brengen.

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende organisaties uit de stad en is bedoeld voor alle inwoners uit Leiden. Het heeft als doel mensen te informeren over en bewust te maken van het onderwerp eenzaamheid. Veel mensen, van jong tot oud, ervaren immers op enig moment in hun leven een bepaalde mate van eenzaamheid.

Bijzonder hoogleraar Anja Machielse zal het thema door een wetenschappelijke bril bespreken, er komen ervaringsdeskundigen aan het woord en er kunnen workshops worden gevolgd om te ervaren wat er in Leiden al gebeurt tegen eenzaamheid.

Kortom, een interessant en afwisselend programma!

Datum: 1 oktober 2018

Tijd: 19.00 - 21.30

Plaats: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 te Leiden

Wie: alle inwoners van Leiden

Aanmelden: www.activite.nl/samentegeneenzaamheid

Iedereen moet zijn vrije tijd kunnen invullen naar eigen behoefte. Een hapje eten, een drankje gaan drinken, museum bezoeken, luieren aan de waterkant, festiviteiten bezoeken; noem maar op. In de praktijk lopen mensen met wat voor beperking dan ook (fysiek, verstandelijk, zintuigelijk, psychisch, etc.) nog al eens tegen allerlei belemmeringen op.

In aanloop naar de week van de toegankelijkheid (1-7 oktober 2018)  willen we de aandacht vestigen op de toegankelijkheid van het uitgaansleven! Hoe toegankelijk zijn bars, restaurants, musea, kermis, bioscopen, festiviteiten etc. In Leiden. Toegankelijkheid is een breed begrip. Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om goede informatie over het menu en de bereikbaarheid, kosten, sanitaire voorzieningen, bejegening en service, akoestiek, mag de assistenthond mee naar binnen e.d.. Niet alleen van horeca, kantines of terrassen maar ook van evenementen en festivals.

We doen een beroep op uw hulp!

Als u bereid te zijn uw ervaringen bij horecagelegenheden te delen, wilt u dan uw bevindingen doormailen naar info@platformgehandicaptenleiden.nl.  (bereikbaarheid, toegankelijkheid, ruimte om te manoeuvreren, service en gastvrijheid, etc.).

Laat ons ook uw ervaringen, die u opdoet in de 3-oktoberweek, weten .

We zullen de resultaten publiceren op de website (www.platformgehandicaptenleiden.nl) en in contact treden met de horecagelegenheden.

 

Laat ons weten of u mee wilt doen!

 

Platform Gehandicapten en Chronisch zieken Leiden

www.platformgehandicaptenleiden.nl

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie kunnen opdoen.

Daarom organiseert Eva in samenwerking met Radius de week van de respijtzorg van 25 tot en met 29 juni. De hele week zal er een reizende respijtmarkt zijn

Radius biedt  een vrijwilligersdienst , waarbij aan huis ondersteuning wordt geboden aan mensen bij het gebruik van computer, laptop, tablet en smartphone. Tegen een onkostenvergoeding (eerste bezoek is altijd gratis) komen vrijwilligers thuis helpen bij vragen over aanschaf of gebruik of de nodige aanpassingen. Juist voor mensen met een handicap of ziekte kan deze dienst een uitkomst zijn.

www.radiuswelzijn.nl

 

Leiden Laagdrempelig: aan de slag met toegankelijkheid

LEIDEN – Leiden gaat het komend jaar aan de slag met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het project heet ‘Leiden Laagdrempelig’ en moet ervoor zorgen dat Leiden toegankelijk is voor iedereen, of je nu een beperking hebt van welke aard ook, of niet

Werk in uitvoering

In 2018 wordt onder de noemer ‘Leiden Laagdrempelig’ gewerkt aan een toegankelijke en inclusieve stad. De gemeente heeft zich opgeworpen als kartrekker bij het realiseren van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat in juli 2016 werd geratificeerd. Dat betekent dat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid en plicht heeft om het verdrag ook uit te voeren op zoveel mogelijk gebieden.

Te beginnen natuurlijk met de toegankelijkheid van openbare ruimten en publieke gebouwen, maar ook als het gaat om onderwijs, arbeid, wonen, goederen en diensten, verkeer, zorg, sport, cultuur, afijn, de lijst is eindeloos.

Voorbeeld

Het gaat in het verdrag voornamelijk over het creëren van gelijke kansen, zodat mensen met een beperking, welke beperking dan ook, dezelfde rechten en mogelijkheden hebben als ieder ander.  Een voorbeeldje: stel dat een vrouw die spastisch is een hypotheek wil afsluiten, maar de bank weigert met haar in gesprek te gaan als er geen begeleider meekomt. Dankzij het VN-verdrag moet er een wet komen waardoor de vrouw in het voorbeeld kan éisen dat ze geholpen wordt.

Samenleving bewust maken

De ambitie van de gemeente is om van Leiden een toegankelijke en bereikbare stad te maken voor iedereen, ongeacht een beperking van welke aard ook. Het doel hierbij is toegankelijkheid voor mensen met een beperking in nieuwe en bestaande plannen te laten opnemen, aanpassingen uit te voeren waar nodig en de samenleving bewust te maken van het feit dat iedereen gelijk is. Ervaringsdeskundigen weten waar de knelpunten zitten en daarom wordt met hen samengewerkt aan het uitvoeren van de afspraken in het VN-verdrag.

Nieuwsbrief sportconsulent januari 2018 met o.m.:

  • keurmerk Roeivereniging Rijnland
  • keurmerk Manege Moedig Voorwaarts
  • 7 april  kick-off Sportief wandelen voor  blinden en slechtzienden

Sport op maat voor cliënten van Prodeba, Gemiva of andere Wmo zorgorganisatiesinformatie via Bertine van Duin: bertine.vanduin@prodeba.nl of 06-12866187

De aftrek van zorgkosten over het jaar 2017
Laat geen geld liggen!
Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg,
hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer.
Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terugkrijgen via de
aangifte inkomstenbelasting. Maak er gebruik van! Doe aangifte!
Op deze pagina vindt u een korte introductie op deze aftrek, in zes vragen en antwoorden. Wilt u