Spring naar inhoud

Actueel

Kentekenparkeren en de gehandicaptenparkeerkaart.

Uitstel: vooralsnog nog geen digitale GPK!
Houders van een gehandicaptenparkeervergunning kunnen vooralsnog gewoon gebruik blijven maken van de papieren vergunning of ontheffing zoals zij gewend zijn. Verwacht wordt dat medio 2018 er meer duidelijkheid komt over het digitalisering van de parkeerproducten voor gehandicapten.

Alle Nederlandse stations nu toegankelijk voor blinden


Blinden en slechtzienden kunnen op alle stations in Nederland terecht. De afgelopen jaren is er op de stations in totaal voor 90 kilometer aan voelbare en zichtbare geleidelijnen op dezelfde manier aangelegd. Blinden en slechtzienden kunnen hierdoor in principe op elk station hun weg vinden. De Oogvereniging en Prorail vieren deze mijlpaal dinsdag in Amersfoort.

Om een stapeling van kosten te voorkomen en administratieve druk te verlagen, introduceert het nieuwe kabinet een abonnementstarief op Wmo-ondersteuning.  Het idee van de maatregel is dat inwoners die gebruik maken van een vorm van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of een maaltijdservice, niet langer per ondersteuningsvorm een eigen bijdrage betalen maar één vast bedrag - € 17,50 per vier weken. Het maakt dan niet uit hoe veel ondersteuning ze nodig hebben.

Het Wmo-abonnement gaat per 2019 het huidige systeem vervangen.

Stop voor de Witte Stok!

Blind of slechtziend oversteken: durft u het aan? Kom het ervaren op vrijdag 13 oktober op één van onze actielocaties

Verkeersdeelnemers met een witte stok maken vaak mee dat er niet voor hen wordt gestopt. Weet u hoe vaak? Vanaf vrijdag 13 oktober leest u op deze website de resultaten van ons onderzoek

Doe met ons mee. Stop voor de Witte Stok!

We komen graag in contact / gesprek met mensen uit Leiden, die tegen dezelfde problemen oplopen. Uw verhaal helpt ons de situatie in Leiden beter in beeld te krijgen. Dus schroom niet!

Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de…

De verkeerslichten bij het kruispunt Hooigracht-Ir. Driessenstraat en het kruispunt Lange Gracht-Klokpoort blijven voortaan 24 uur per dag aanstaan. De gemeente wil voetgangers ook 's avonds laat de gelegenheid geven om veilig over te steken. Met name voor voetgangers die blind of slecht ter been zijn, zijn de stoplichten belangrijk. Deze beslissing is genomen op verzoek van de wijkvereniging en het Platform Gehandicapten.

Het wandel- en fietspad langs het Rijn- en Schiekanaal is opnieuw geasfalteerd. Het pad ligt er weer strak bij en is bovendien breder dan voorheen. En dat is goed nieuws voor de LRRC en in het bijzonder de loopgroep Running Blind. Deze loopgroep bestaat uit blinde hardlopers en hun begeleiders. Nu het pad breder en strakker is, kunnen zij hun trainingen op het Delfts Jaagpad weer oppakken. En daar hebben ze lang naar uitgekeken.