Spring naar inhoud

Actueel

Artikel in Leidsch Dagblad 20-10-18

De NS is, in afstemming met de Oogvereniging gestart met een proef voor assistentie in het begeleiden van blinden en slechtzienden.
Op de stations Utrecht, Den Haag en Zwolle kan vooraf de assistentie aangevraagd worden bij de reisassistentie van de NS.
Begeleiding kan plaatsvinden van trein naar trein of van trein naar bus, tram, metro, taxi.

Iedereen moet zijn vrije tijd kunnen invullen naar eigen behoefte. Een hapje eten, een drankje gaan drinken, museum bezoeken, luieren aan de waterkant, festiviteiten bezoeken; noem maar op. In de praktijk lopen mensen met wat voor beperking dan ook (fysiek, verstandelijk, zintuigelijk, psychisch, etc.) nog al eens tegen allerlei belemmeringen op.

In aanloop naar de week van de toegankelijkheid (1-7 oktober 2018)  willen we de aandacht vestigen op de toegankelijkheid van het uitgaansleven! Hoe toegankelijk zijn bars, restaurants, musea, kermis, bioscopen, festiviteiten etc. In Leiden. Toegankelijkheid is een breed begrip. Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om goede informatie over het menu en de bereikbaarheid, kosten, sanitaire voorzieningen, bejegening en service, akoestiek, mag de assistenthond mee naar binnen e.d.. Niet alleen van horeca, kantines of terrassen maar ook van evenementen en festivals.

We doen een beroep op uw hulp!

Als u bereid te zijn uw ervaringen bij horecagelegenheden te delen, wilt u dan uw bevindingen doormailen naar info@platformgehandicaptenleiden.nl.  (bereikbaarheid, toegankelijkheid, ruimte om te manoeuvreren, service en gastvrijheid, etc.).

Laat ons ook uw ervaringen, die u opdoet in de 3-oktoberweek, weten .

We zullen de resultaten publiceren op de website (www.platformgehandicaptenleiden.nl) en in contact treden met de horecagelegenheden.

 

Laat ons weten of u mee wilt doen!

 

Platform Gehandicapten en Chronisch zieken Leiden

www.platformgehandicaptenleiden.nl

Radius biedt  een vrijwilligersdienst , waarbij aan huis ondersteuning wordt geboden aan mensen bij het gebruik van computer, laptop, tablet en smartphone. Tegen een onkostenvergoeding (eerste bezoek is altijd gratis) komen vrijwilligers thuis helpen bij vragen over aanschaf of gebruik of de nodige aanpassingen. Juist voor mensen met een handicap of ziekte kan deze dienst een uitkomst zijn.

www.radiuswelzijn.nl

 

Leiden Laagdrempelig: aan de slag met toegankelijkheid

LEIDEN – Leiden gaat het komend jaar aan de slag met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het project heet ‘Leiden Laagdrempelig’ en moet ervoor zorgen dat Leiden toegankelijk is voor iedereen, of je nu een beperking hebt van welke aard ook, of niet

Werk in uitvoering

In 2018 wordt onder de noemer ‘Leiden Laagdrempelig’ gewerkt aan een toegankelijke en inclusieve stad. De gemeente heeft zich opgeworpen als kartrekker bij het realiseren van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat in juli 2016 werd geratificeerd. Dat betekent dat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid en plicht heeft om het verdrag ook uit te voeren op zoveel mogelijk gebieden.

Te beginnen natuurlijk met de toegankelijkheid van openbare ruimten en publieke gebouwen, maar ook als het gaat om onderwijs, arbeid, wonen, goederen en diensten, verkeer, zorg, sport, cultuur, afijn, de lijst is eindeloos.

Voorbeeld

Het gaat in het verdrag voornamelijk over het creëren van gelijke kansen, zodat mensen met een beperking, welke beperking dan ook, dezelfde rechten en mogelijkheden hebben als ieder ander.  Een voorbeeldje: stel dat een vrouw die spastisch is een hypotheek wil afsluiten, maar de bank weigert met haar in gesprek te gaan als er geen begeleider meekomt. Dankzij het VN-verdrag moet er een wet komen waardoor de vrouw in het voorbeeld kan éisen dat ze geholpen wordt.

Samenleving bewust maken

De ambitie van de gemeente is om van Leiden een toegankelijke en bereikbare stad te maken voor iedereen, ongeacht een beperking van welke aard ook. Het doel hierbij is toegankelijkheid voor mensen met een beperking in nieuwe en bestaande plannen te laten opnemen, aanpassingen uit te voeren waar nodig en de samenleving bewust te maken van het feit dat iedereen gelijk is. Ervaringsdeskundigen weten waar de knelpunten zitten en daarom wordt met hen samengewerkt aan het uitvoeren van de afspraken in het VN-verdrag.

In diverse wijken in Leiden verwijzen huisartsen en praktijkondersteuners patiënten door naar Welzijnscoaches (sociaal werkers in het Sociaal Wijkteam). Het gaat om patiënten voor wie het goed is meer te gaan bewegen, nieuwe mensen te ontmoeten, iets meer te betekenen voor anderen of vaker de deur uit te gaan. De welzijnscoach helpt de patiënt te ontdekken welke drijfveren en talenten hij of zij heeft en wat de mogelijkheden zijn in de wijk of daarbuiten. Dankzij Welzijn op recept gaan mensen zich beter voelen, ze worden actiever en hun gezondheid gaat erop vooruit!

Meer lezen over Welzijn op recept? Ga naar www.welzijnopreceptleiden.nl voor inspirerende succesverhalen en blogs. Test ook jouw positieve gezondheid en ga aan de slag met tips vanuit de positieve psychologie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wmo abonnement.

Om een stapeling van kosten te voorkomen en administratieve druk te verlagen, introduceert het nieuwe kabinet een abonnementstarief op Wmo-ondersteuning.

Het idee van de maatregel is dat inwoners die gebruik maken van een vorm van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of een maaltijdservice, niet langer per ondersteuningsvorm een eigen bijdrage betalen maar één vast bedrag - € 17,50 per vier weken.. Het maakt dan niet uit hoe veel ondersteuning ze nodig hebben.

Het Wmo-abonnement gaat per 2019 het huidige systeem vervangen.