Spring naar inhoud

Iedereen moet zijn vrije tijd kunnen invullen naar eigen behoefte. Een hapje eten, een drankje gaan drinken, museum bezoeken, luieren aan de waterkant, festiviteiten bezoeken; noem maar op. In de praktijk lopen mensen met wat voor beperking dan ook (fysiek, verstandelijk, zintuigelijk, psychisch, etc.) nog al eens tegen allerlei belemmeringen op.

In aanloop naar de week van de toegankelijkheid (1-7 oktober 2018)  willen we de aandacht vestigen op de toegankelijkheid van het uitgaansleven! Hoe toegankelijk zijn bars, restaurants, musea, kermis, bioscopen, festiviteiten etc. In Leiden. Toegankelijkheid is een breed begrip. Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om goede informatie over het menu en de bereikbaarheid, kosten, sanitaire voorzieningen, bejegening en service, akoestiek, mag de assistenthond mee naar binnen e.d.. Niet alleen van horeca, kantines of terrassen maar ook van evenementen en festivals.

We doen een beroep op uw hulp!

Als u bereid te zijn uw ervaringen bij horecagelegenheden te delen, wilt u dan uw bevindingen doormailen naar info@platformgehandicaptenleiden.nl.  (bereikbaarheid, toegankelijkheid, ruimte om te manoeuvreren, service en gastvrijheid, etc.).

Laat ons ook uw ervaringen, die u opdoet in de 3-oktoberweek, weten .

We zullen de resultaten publiceren op de website (www.platformgehandicaptenleiden.nl) en in contact treden met de horecagelegenheden.

 

Laat ons weten of u mee wilt doen!

 

Platform Gehandicapten en Chronisch zieken Leiden

www.platformgehandicaptenleiden.nl

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag handicap) is in
Nederland op 14 juli 2016 in werking getreden. Vanaf dat moment moet Nederland de rechten die uit
het verdrag voortvloeien werkelijkheid laten worden.

Jaarlijks wordt gerapporteerd hoe het met de implementatie gaat. Om de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het verdrag in kaart te brengen, heeft het College verschillende soorten informatie verzameld. Het gaat hierbij om informatie over wetgeving en beleid,
de processen bij de uitvoering hiervan en de uitkomstendie de ingezette maatregelen hebben voor mensen met een beperking. Deze informatie is gehaald uit onderzoeken en rapportages van het College en andere organisaties, meldingen en (verzoeken om) oordelen bij het College, Kamerstukken en berichten in de (sociale) media.

Lees:Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017 er moet dus nog heel veel gebeuren!

Kentekenparkeren en de gehandicaptenparkeerkaart.

Uitstel: vooralsnog nog geen digitale GPK!
Houders van een gehandicaptenparkeervergunning kunnen vooralsnog gewoon gebruik blijven maken van de papieren vergunning of ontheffing zoals zij gewend zijn. Verwacht wordt dat medio 2018 er meer duidelijkheid komt over het digitalisering van de parkeerproducten voor gehandicapten.

Alle Nederlandse stations nu toegankelijk voor blinden


Blinden en slechtzienden kunnen op alle stations in Nederland terecht. De afgelopen jaren is er op de stations in totaal voor 90 kilometer aan voelbare en zichtbare geleidelijnen op dezelfde manier aangelegd. Blinden en slechtzienden kunnen hierdoor in principe op elk station hun weg vinden. De Oogvereniging en Prorail vieren deze mijlpaal dinsdag in Amersfoort.