Spring naar inhoud

Publicaties

Het Platform Gehandicapten Leiden reageert op beleidsnota's van de gemeente en op ontwikkelingen betreffende wonen, zorg, welzijn en toegankelijkheid in de gemeente Leiden. Naast deze reacties brengt het Platform ook jaarlijks een Jaarverslag en een Werkplan uit. Ook treft u aan korte verslagen van de Algemene Vergaderingen.

Eerdere verslagen e.d. vindt u op de pagina Archief

 

                  Brieven en Reacties

2017

  • brief) aan de politieke partijen september 2017 verkiezingsprogramma's
  • Brief aan college augustus 2017 inzake permanente fietsvakken Breestraat
  • Brief aan college en raad januari 2017 fietscoaches

 

2016

  • Brief aan college en raad augustus 2016 eigen bijdragen
  • Brief aan college en raad juli 2016 Kadernota 2017-2020
  • Brief college en raad april 2016 Compensatie WTCG

 

                  Vergaderingen

Hier vindt u de verkorte verslagen van de Algemene Vergaderingen van het Platform Gehandicapten Leiden.

 

                  Jaarverslag 2017

Hier vindt u het Jaarverslag 2017 van het Platform Gehandicapten Leiden

 

                  Werkplan 2017

Hier vindt u het Werkplan 2017 van het Platform Gehandicapten Leiden