Spring naar inhoud

thema’s

WONEN    ZORG EN WELZIJN    ARBEID    FINANCIEN

Het Platform streeft ernaar dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. Onze belangenbehartiging is daarom levensbreed en richt zich op talrijke thema’s. Van zorg en ondersteuning tot en met wonen. Van werk tot en met gelijkberechtiging.

Geef een reactie