Spring naar inhoud

financien

Mensen met een beperking hebben vaak hoge kosten. Niet alleen (hoge) zorgkosten, maar ook hogere kosten voor wonen, levensonderhoud, vervoer, voeding, energie, stapeling eigen bijdragen etc.

Dit levert veel financiƫle problemen op en risico op schulden. Ondersteuning is vooral gericht op mensen met een minimuminkomen. Zij kunnen een beroep doen op allerlei toeslagen en het minimabeleid van de gemeente. De groepen die > 120% van het wettelijk minimum verdienen kunnen nergens een beroep op doen en raken toenemend in de problemen. De stapeling van eigen bijdragen (WMO, WLZ, ZVW, etc) zijn al jaren een doorn in het oog van het Platform. Het leidt in sommige gevallen tot mijden van zorg en ontberen van noodzakelijke voorzieningen.

Het Platform ijvert voor verlaging dan wel afschaffing van de eigen bijdragen; in ieder geval financieel maatwerk in het licht van de draagkracht van de client, waarbij bij het bepalen van bijdragen niet alleen naar de inkomenskant wordt gekeken maar ook naar de uitgavekant (hoogte huur/hypotheek, zorgkosten, levensonderhoud etc.).