Spring naar inhoud

financien

Mensen met een beperking hebben vaak hoge kosten. Niet alleen (hoge) zorgkosten, maar ook hogere kosten voor wonen, levensonderhoud, vervoer, voeding, energie, stapeling eigen bijdragen etc.

Dit levert veel financiële problemen op en risico op schulden. Ondersteuning is vooral gericht op mensen met een minimuminkomen. Zij kunnen een beroep doen op allerlei toeslagen en het minimabeleid van de gemeente. De groepen die > 120% van het wettelijk minimum verdienen kunnen nergens een beroep op doen en raken toenemend in de problemen. De stapeling van eigen bijdragen (WMO, WLZ, ZVW, etc) zijn al jaren een doorn in het oog van het Platform. Het leidt in sommige gevallen tot mijden van zorg en ontberen van noodzakelijke voorzieningen.

Een eerste belangrijke stap voor het financieel toegankelijk houden van zorg en ondersteuning en om tegemoet te komen aan de stapeling van zorgkosten is de landelijke invoering -m.i.v. 1 januari 2019- van het abonnementstarief voor Wmo- voorzieningen. Bij de berekening van het abonnementstarief wordt niet gekeken naar inkomen of vermogen. Het abonnementstarief ( maximaal € 17,50 per 4 weken) geldt voor maatwerkvoorzieningen. Denk hierbij aan maatwerk aan zorg, begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.

Uitgezonderd zijn beschermd wonen en opvang.

Het Platform ijvert voor verlaging dan wel afschaffing van de eigen bijdragen; in ieder geval voor financieel maatwerk in het licht van de draagkracht van de cliënt.