Spring naar inhoud

zorg en welzijn

Voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte is toegang tot een goede, betaalbare gezondheidszorg en voorzieningen van essentieel belang. Zeker als men naar vermogen deel wilt nemen aan de samenleving (wonen, zorg, welzijn, vervoer, onderwijs, arbeid, uitgaan), zonder tegen allerlei belemmeringen en obstakels op te lopen.

Naast hoge zorgkosten (verzekering, eigen risico, eigen bijdragen etc.) heeft men ook te maken met hogere/meer kosten t.a.v. het dagelijkse leven ( energiekosten, vervoer, dieet, voeding, keuringen etc. etc.).

Het Platform vindt het van groot belang dat zorg, voorzieningen en informatie  toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar blijven.