Spring naar inhoud

Toegankelijkheid

VN-VERDRAG    GEBOUWEN   PARKEREN    BEREIKBAARHEID   NIET-FYSIEKE TOEGANG

Mensen met een beperking willen net als iedereen overal naar toe kunnen en overal aan mee kunnen doen. Een bioscoop bezoeken of een voetbalwedstrijd bijwonen. Uit eten gaan of ergens in een café iets drinken. Reizen met de trein of met de bus. Zelf een paspoort aanvragen of tijdens de verkiezingen een stem uitbrengen. Mensen met een beperking krijgen hierbij echter vaak te maken met allerlei belemmeringen.

Het verbeteren van de toegankelijkheid van Leiden is een kernactiviteit van het Platform. Het gaat hier om de toegankelijkheid van alle openbare gebouwen en ruimten in de meest brede zin van het woord. Denk bijvoorbeeld ook aan openbare wegen en paden, parken, en evenementen. Zijn deze bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar voor iedereen? Onze ervaringsdeskundigen met verschillende beperkingen schouwen publieke locaties, horeca en winkels.

Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar om toegankelijkheid in de breedste zin van het woord (toegang tot informatie, toegankelijke websites, toegang tot voorzieningen etc.)

Inclusief werken

Het Platform bevordert bij de gemeente en andere organisaties een inclusieve werkwijze. Dit betekent dat beleidsmakers op voorhand al rekening houden met de belangen van alle doelgroepen, waaronder dus ook onze doelgroep: mensen met een beperking. Dit voorkomt dat er achteraf (dure) corrigerende maatregelen getroffen moeten worden .M.a.w. inclusief beleid!