Spring naar inhoud

Bereikbaarheid

Mobiliteit

Goed van A naar B kunnen komen is een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Mensen met een beperking willen graag zo zelfstandig mogelijk hun bestemming kunnen bereiken met het eigen vervoer, het openbaar vervoer, of het aanvullend vervoer van regiotaxi en/of Valys.

Het Platform overlegt, adviseert, intensief met gemeente en alle betrokken partijen om vervoer zo toegankelijk mogelijk te maken.

Uitgangspunten voor het Platform zijn:

  • toegankelijkheid voor mensen met een beperking (fysiek, zintuiglijke of anderszins ); kan je de bus inkomen? is de halteplaats bereikbaar en toegankelijk? blindengeleidelijnen etc etc...
  • is informatie toegankelijk, ook voor blinden en slechtzienden
  • zijn voorzieningen betaalbaar en toegankelijk

Onderwerpen waar het platform o.a. mee bezig is:

  • herinrichting busstation
  • bushaltes
  • doelgroepenvervoer
  • regiotaxi en valys
  • toegankelijke website gemeente

Geef een reactie