Spring naar inhoud

Ben jij onze leuke nieuwe secretaris?

Wij zoeken een gezellige en leuke secretaris/ belangenbehartiger voor in ons bestuur. 

Het Platform Gehandicapten Leiden is een onafhankelijk, door de gemeente Leiden gesubsidieerd, samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoeningen, zowel erfelijk als door ziekte, ongeluk of ouderdom. Het Platform richt zich met name op gezondheid, welzijn, wonen en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord; het effect van beleid en regelgeving op de situatie van de chronisch zieke en/of gehandicapte, van welke leeftijd dan ook. Het Platform bestaat uit een bestuur en een ondersteuner. 

Ben jij actieve belangenbehartiger? Iemand die de Leidse situatie kent, politiek geëngageerd, een sjouwer? Een secretaris (iemand die kan schrijven)? Dan is ons bestuur geïnteresseerd in jou. Op dit moment zijn er zes bestuursleden, de secretaris neemt afscheid in de loop van 2020. Een aantal bestuursleden heeft zelf een handicap of is chronisch ziek. 

De tijdsbesteding is enkele dagdelen per maand. Het bestuur komt een keer per maand bij elkaar en dat is een actief en gezellig moment. Verdieping in een bepaald onderwerp en/of contact met de gemeente(ambtenaren) behoort tot de werkzaamheden.

Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt informatie krijgen bij onze ondersteuner.

Geef een reactie