Spring naar inhoud

Links

Op deze pagina vind u links naar interessante sites voor aanvullende informatie. Kijk ook bij onze aangesloten organisaties.

Lokale sites:

Gemeente Leiden
Algemene website gemeente Leiden
Website: www.leiden.nl

Adviesraad WMO/jeugd                                                                                                          Algemene website van de adviesraad
www.adviesraadwmoleiden.n

Running Blind Leiden
Hardloopgroep voor blinden en slechtzienden

Hardlopen voor mensen met een visuele beperking kan nu ook in Leiden. - See more at: http://www.runningblind.nl/regios/leiden#sthash.ZTbRs565.dpuf

ScootActief
ScootActief is een ervaren vrijwilligerswerkgroep die regelmatig tochten voor scootmobiel-rijders organiseert in Leiden en omgeving.

Kijk voor meer info bij ScootActief. Of mail naar scootactief@gmail.com.

Handicap & Computer
Handicap & Computer (een vrijwilligersprojekt van Radius) verleent hulp aan ouderen en gehandicapten bij computerproblemen. De vrijwilligers bezoeken u aan huis en helpen u deze problemen op te lossen en/of uw vaardigheden op de computer bij te spijkeren dan wel aan te leren.
Elke donderdagochtend van 10 tot 12 houdt Handicap & Computer open huis in het internetcafé van Wooncentrum de Parelvissers, Bizetpad 8 te Leiden, bereikbaar met Arriva bus 3 (Merenwijk - Stevenshof) of 5 / 6 (Leiderdorp - Voorschoten). U kunt hier in ongedwongen sfeer kennismaken met de mogelijkheden van de computer, zoals internet, email en dergelijke.
Kijk op Handicap & Computer

Kaagervaaring
Varen met een fluisterboot op de Kagerplassen met rolstoel. Deze fluisterboot is speciaal ontwikkeld voor mensen met een beperking en het stelt hen in staat, binnen hun mogelijkheden, te genieten van al het moois wat de Kagerplassen te bieden hebben.  Kijk op kaagervaaring.n

Landelijke sites

Ieder(in)

De twee belangrijkste taken van Ieder(in) zijn collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties en aangesloten organisaties.

Website: www.iederin.nl
Het Juridisch Steunpunt Regelrecht

PG werkt samen (voor clienten)
Patiëntenfederatie Nederland, CG-Raad, MIND en Platform VG intensiveren hun samenwerking onder de naam "PG werkt samen". Website: pgwerktsamen.nl

Aandacht voor iedereen
In het programma 'Aandacht voor iedereen' krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden drie jaar lang informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Website: Aandacht voor iedereen

Wij staan Op
Nu het VN-verdrag geratificeerd is zet Wij Staan Op! zich in om een mentaliteitsverandering in Nederland te bewerkstelligen. De stichting wil dat er mèt mensen met een beperking in plaats van óver hen wordt gepraat en dat zij niet worden gezien als een aparte groep voor wie van alles in aparte wetten en regelingen moet worden geregeld. Inclusiever denken en doen zien wij als een van de manieren om dat te bereiken. www.wijstaanop.nl

ANWB Wegenwacht- pechhulp voor de scootmobiel                                                    Met deze service helpen wij mensen met een scootmobiel weer op weg, bijvoorbeeld als zij zijn stilgevallen door een lekke band of een technische storing. De hulp geldt voor heel Nederland (24 uur per dag) ANWB Wegenwacht - Pechhulp voor de Scootmobiel

Kenniscentrum Groen en Handicap
Groen & Handicap (G&H) is het Nederlandse kenniscentrum voor een toegankelijk landschap, natuur én openbare recreatiegebieden voor iedereen. Het kenniscentrum geeft info over o.m. toegankelijke wandelpaden.
De landelijk werkende vrijwilligersorganisatie wordt ondersteund door professionals uit de groensector én mensen met een lichamelijke beperking. Website: Natuurzonderdrempels.nl

Scootmobielhulpdienst
7 dagen per week; 24 uur per dag. Hulp door heel Nederland
Website: www.scootmobielhulpdienst.nl