Meldpunt Toegankelijkheid

Openbare ruimte en gemeentelijke dienstverlening moeten voor iedereen toegankelijk zijn, zowel fysiek als online. Ook voor mensen met een beperking. Alleen dan kan iedereen zelfstandig en volwaardig meedoen in de samenleving.

Je kunt via een e-mail melding maken van een situatie in Leiden waar de toegankelijkheid voor gehandicapten onvoldoende is. Of misschien wil je juist een compliment geven over waar dat wel goed geregeld is.

Timo rijdt in zijn rolstoel naar de ingang van een park. Er staat een hek waar hij niet doorheen kan.

Wat doen we met de melding of het compliment?

We brengen problemen en oplossingen die bij ons meldpunt binnenkomen onder de aandacht bij gemeente of de betrokken organisatie. 

We nodigen iedereen uit te reageren, maar let op! Het Platform is een algemene belangenbehartiger. Individuele situaties nemen we serieus en pakken we op als deze het gevolg zijn van omstandigheden die voor meer mensen gelden.

Maak een melding

U kunt een melding maken door een email te sturen naar info@platformgehandicaptenleiden.nl of het onderstaande formulier in te vullen.