Over ons

Stichting Platform Gehandicapten Leiden behartigt de belangen van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoeningen, zowel erfelijk als door ziekte, ongeluk of ouderdom. Het is een onafhankelijk samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties.

Peter en Susan zitten op een bankje op het perron van een treinstation. Voor hen liggen hun geleidehonden Ruby en Ona.

Onze leidraad: Leiden drempelvrij

Mensen met een beperking hebben als ieder ander recht op gelijke kansen bij het wonen, werken, winkelen, sporten en ontspannen. In de praktijk worden zij echter -bewust of onbewust- veelvuldig uitgesloten. Daar willen wij wat aan doen.

Het doel is een bijdrage leveren aan een toegankelijke samenleving door onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen. De belangenbehartiging richt zich vooral op de stad Leiden.

Wij behartigen de belangen van de leden, zijn voortdurend in gesprek met de gemeente Leiden, plaatselijke zorgverleners, corporaties en ondernemers. Dit om het ontstaan van knelpunten te voorkomen, bestaande obstakels op te ruimen met als doel het bereiken van een ‘inclusieve’ samenleving.

VN-verdrag

We werken met het VN-verdrag handicap in onze hand. In het verdrag staat dat openbare locaties, goederen en diensten toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Iedereen moet gelijkwaardig en zelfstandig mee kunnen doen aan de maatschappij.

Organisatie

De organisatie bestaat uit een bestuur van vrijwilligers en een professionele ondersteuner. Er werken ervaringsdeskundigen en mensen die affiniteit hebben met de doelgroep. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen.

Het bestuur vergadert met vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties in een jaarlijkse Algemene Vergadering. Vaak aangevuld met geïnteresseerden uit de doelgroep en/of de politiek.

Bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats. Ook is er maandelijks overleg met de contactambtenaar van de gemeente. Tenminste twee maal per jaar is er overleg met de wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn. Daarnaast is er contact met individuele gemeente-raadsleden.

Bestuursleden:

  • Abel Boels, voorzitter
  • Lucia Langerak
  • Michiel Quellhorst
  • Jacqueline Schoonwater, penningmeester
  • Engelien Schouten
  • Hans Schuurmans
  • Moniek Steenland, secretaris
  • Rik Wouters
 
Ondersteuning
  • Erik Olijerhoek
Poster van de campagne "Hoe toegankelijk denk jij?" Op de poster staat Angenita. Zij woont met een klein beetje hulp zelfstandig.

Hoe toegankelijk denk jij?

Voor de meeste mensen is het heel gewoon: je vrije tijd vul je zelf in, je doet de dingen die je zelf wilt doen. Voor bijna 20 procent van de mensen is dit niet vanzelfsprekend.

Dit heeft alles te maken met de ontoegankelijkheid van bijvoorbeeld musea, horeca, sportclubs, attractieparken en natuurgebieden. Veel mensen staan daar niet bij stil. Daarvoor vragen we aandacht. Het is gemakkelijk en lief om aan anderen te denken. Wij vinden het logisch dat iedereen mee kan doen. Jij ook? Hoe toegankelijk denk jij?

Op de poster zie je Angenita. Zij woont met een klein beetje hulp zelfstandig.