Spring naar inhoud

Publicaties

Het Platform Gehandicapten Leiden reageert op beleidsnota's van de gemeente en op ontwikkelingen betreffende wonen, zorg, welzijn en toegankelijkheid in de gemeente Leiden. Naast deze reacties brengt het Platform ook jaarlijks een Werkplan uit. Ook treft u aan korte verslagen van de Algemene Vergaderingen.

Eerdere verslagen e.d. vindt u op de pagina Archief

                  Brieven en Reacties

2021

20210105 Reactie toegankelijke stembureaus

2020

2019

2018

2017

  • brief) aan de politieke partijen september 2017 verkiezingsprogramma's
  • Brief aan college augustus 2017 inzake permanente fietsvakken Breestraat
  • Brief aan college en raad januari 2017 fietscoaches
  • Plan van Eisen busstation Brief aan college  juli 2017.

Vergaderingen

Hier vindt u de verkorte verslagen van de Algemene Vergaderingen van het Platform Gehandicapten Leiden.

JAARVERSLAG EN WERKPLAN

                  Jaarplan