Publicaties

Het Platform Gehandicapten Leiden brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente Leiden. Meestal op beleidsnota’s en plannen voor de openbare ruimte. Naast deze reacties brengt het Platform ook jaarlijks een Jaarverslag en een Werkplan uit. Verder tref je hier verslagen van de Algemene Vergaderingen aan.

Hans is aan het werk achter zijn bureau op zijn werkplek. Hans zit in een rolstoel.

Jaarplan