Spring naar inhoud

arbeid

Hoewel er steeds meer  aandacht is voor het bevorderen van arbeidsparticipatie onder mensen met een arbeidsbeperking, blijft de arbeidsparticipatiegraad onder mensen met een chronische ziekte of beperking flink achter bij de algemene bevolking. Zij die willen werken en arbeidsvermogen hebben lopen in de praktijk tegen allerlei problemen en belemmeringen op, zoals problemen bij het zoeken en vinden van een baan, onbegrip en onwil, ontbreken voorzieningen, financiële beperkingen etc.

Met de komst van de Participatiewet, hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om maatwerkondersteuning te bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking en aan werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst (willen) nemen. Maar in de praktijk blijkt alles toch veel weerbarstiger. Voor veel mensen met een arbeidsbeperking blijft het vinden van een baan en die te behouden erg moeilijk.

Het platform volgt de ontwikkelingen intensief en netwerkt met vele belanghebbenden, zoals gemeente, de Zijlbedrijven, werkgevers, Hoge School Leiden, ondernemers, etc.)