Spring naar inhoud

Toegang informatie

Toegang tot internet voor iedereen

Webtoegankelijkheid betekent: het Web toegankelijk maken voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking. Toegang tot het internet is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het gaat (zeker in Nederland) niet om toegang tot het internet, maar om bruikbaarheid van de aangeboden diensten en informatie door mensen met een beperking. Denk aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden maar ook bijvoorbeeld doven en slechthorenden en mensen met beperkte handfunctie of bijvoorbeeld beperkte leesvaardigheid.

Omdat internet grotendeels visueel van aard is, hebben met name blinden en slechtzienden relatief vaak problemen met de toegankelijkheid van internet. En door de toename van multimedia (denk aan YouTube-filmpjes) wordt ook (het ontbreken van) geluid steeds belangrijker, met name voor doven en slechthorenden.

Er zijn allerlei soorten handicaps, die vaak zijn vernoemd naar de functie die ze beperken. Daarom worden ze ook wel (functie-) beperkingen genoemd. Er bestaan visuele beperkingen (blind, slechtziend en kleurenblind), auditieve beperkingen (doof en slechthorend), cognitieve beperkingen (bijvoorbeeld dyslexie, concentratieproblemen en verstandelijke handicaps), fysieke beperkingen (bijvoorbeeld spierziekte, amputaties of reuma) en spraakbeperkingen (bijvoorbeeld stotteren of stomheid).

Het is van groot belang dat (officiële) websites en dus alle bijbehorende informatie en diensten toegankelijk zijn voor mensen met wat voor beperking dan ook. Daarnaast zal men ook rekening moeten blijven houden met mensen die niet digitaal onderlegd zijn. Voor hen is goed toegankelijke schriftelijke/  mondelinge informatie van belang.

Het Platform ijvert voor toegankelijke informatie in de breedste zin van het woord!