Spring naar inhoud

Werkwijze

 

Het platform staat voor:

  • Gelijke behandeling en rechtspositie mensen met beperkingen
  • Samenleving die zo is ingericht dat iedereen kan deelnemen
  • Samenhangend beleid op alle leefdomeinen: wonen – zorg – welzijn- onderwijs – vervoer en mobiliteit – toegankelijkheid -werk en inkomen – vrije tijd

Met alle partijen inspanningen plegen om er voor te zorgen dat:

  • Mensen met een beperking binnen hun mogelijkheden mee kunnen doen
  • De omgeving ondersteuning bied waar nodig
  • De overheid voor randvoorwaarden zorgt

Het Platform neemt deel aan diverse regionale en lokale overleg situaties en participeert in cliëntenberaden. Daarnaast wordt de landelijke en gemeentelijke politiek nauwgezet gevolgd en wordt het Platform regelmatig benaderd door haar lidorganisatie en derden met vragen. Indien nodig benaderen we de gemeente of andere organisaties voor overleg over knelpunten. Vier van de aangesloten lidorganisaties zijn vertegenwoordigd in de Adviesraad WMO Leiden.

Het Platform is een reguliere gesprekspartner van de gemeente Leiden op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen.

Het Platform streeft er naar om jaarlijks met de vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen in gesprek te gaan.

Het Platform kent een drietal werkgroepen. De werkgroepen zijn gebaseerd op de thema's toegankelijkheid, wonen zorg en welzijn en communicatie