Spring naar inhoud

Bestuur

Het bestuur bestaat uit mensen die affiniteit hebben met de doelgroep. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen.

Voor de aanvulling van het bestuur en de werkgroepen zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Kijk op de pagina Contact

Bestuursleden:

  • Peter Waalboer, voorzitter
  • Jacqueline Schoonwater, penningmeester
  • Moniek Steenland, secretaris
  • Ingrid Mazurel, lid
  • Hans Schuurmans, lid
  • Rik Wouters, lid
  • Michiel Quellhorst, lid
  • Erik Olijerhoek, ondersteuner

Het bestuur vergadert enkele malen per jaar met vertegenwoordigers van de aangesloten lidorganisaties in de Algemene Vergadering. Vaak aangevuld met geïnteresseerden uit de doelgroep en/of de politiek.
De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats; ook is er maandelijks overleg met de contactambtenaar van de gemeente. Tenminste twee maal per jaar is er overleg met de wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn. Daarnaast is er contact met individuele gemeenteraadsleden.

Het bestuur wordt ondersteund door een betaalde kracht voor maximaal 8 uur p/w.