Spring naar inhoud

Werkgroep Toegankelijkheid

Leden van deze werkgroep inventariseren vanuit hun achtergrond en deskundigheid knelpunten in de openbare ruimte in de stad die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bemoeilijken. Dit betreft vooral obstructies van doorgangen voor rolstoelen, scootmobielen e.d., alsmede te steile langs- of dwarshellingen, te grote niveauverschillen voor mensen met beperkte mobiliteit en het ontbreken van goede geleiding voor blinden en slechtzienden.

Het streven van de gemeente Leiden is om bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en de realisatie van bruggen en kunstwerken deze voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. De gemeente heeft daarom (met de aanvaarding van de motie van D66 in 2012) bepaald meer gebruik te maken van de deskundigheid van het Platform Gehandicapten Leiden en het Platform al bij de voorbereiding van een gemeentelijk project op het gebied van(her)inrichting van de openbare ruimte, bruggen, kunstwerken en (ver)bouw van gemeentelijke openbare gebouwen om advies te vragen.

Verder controleren leden van de werkgroep de toegankelijkheid van de belangrijke openbare gebouwen, zoals bijvoorbeeld het stadhuis en de musea. De beoordelingen van de betreffende gebouwen worden via een sterren systeem op de website van het Platform weergegeven (hoogste aantal sterren voor een goede beoordeling).